Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, Syamsirin, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor

.

., Alhamuddin, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
., Asmu’i, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
., Basuki, Fakultas Universitas Darussalam Gontor
., Joni, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
., Samsirin, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
., Syamsirin, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
., Syariah, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
., Syarifah, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

A

Ahmad Hifdzil Haq, Yoke Suryadarma dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Al-Abidah, Ummu Zainab, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Alamin, Nurul Tsalis, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Alamin, Nurul Salis, Universitas Darussalam Gontor
Alim, Akhmad, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Amrin Habibi Harahap, Miftahul Ulum dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Anwar, Heru Saiful, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Anwar, Heru Saiful, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Anwar, Saiful, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Arroisi, Jarman, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Azizy, Muhammad Aqil, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

B

Badrun, Muhammad, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Bahroni, Imam, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Bahroni, Imam, Universitas Darussalam Gontor
Bahroni, Imam, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
bin Hamat, Mohd. Fauzi
bin Zaid, Abdul Hafidz, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Budiman, Agus, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

C

Ch, Muhammad Ma’ruf, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

D

Darda, Abu, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Darda, Abu, Universitas Darussalam Gontor
dkk, Mohd Roslan Mohd Nor, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
dkk, Mohd Roslan Mohd Nor, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Dzulqarnain, Iskandar, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

F

Fadhillah, Kharis, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Fahma Ismatullah, Heru Saiful Anwar dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Faj, Awaluddin, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Fathoni, Hanif, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Fathoni, Hanif, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Ferooza Fanny Tjahjono, Ahmad Saifulloh dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Fika Ratna pratiwi, Akrim Mariyat dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

G

Gasman, Fejri, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

H

Hadi, Ahmad Sofyan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Hamid, Ahmad Faisal Abdul, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Hardoyo, Hafid, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Hasan, Amin, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Hasani, Cecep Miftahul, Malaya University, Kuala Lumpur
Hasib, Kholili, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Hermawati, Nur Wahyu, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Huda, Syamsul, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

I

In’ami, Moh., Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Indariyati, Henny
Inderasari, Elen, Institut Agama Islam Surakarta
Ismail, Moh., Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Ismail, Moh., Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Ismail, Syarifah, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Ismatullah, Fahma
Ismunanto, Anton, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

ﻣﺴﻘﺎﻥ, ﺩﺣﻴﺔ, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

K

Kadarisman, Darodjat, Fakultas Universitas Darussalam Gontor
Kamalia, Nu'tih, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Khoirudin, Azaki, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Kholidah, Lilik Nur, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Komarudin, Oma, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

M

Ma’ruf Ch, Muhammad, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Madjid, Abd., Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mahmudi, Ihwan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mahmudi, Ikhwan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Margono, Untung, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Mariyat, Akrim, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mariyat, M. Akrim, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Marpaung, Irwan Malik, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Masqon, Dihyatun, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Maujud, Fathul, IAIN Mataram Lombok NTB.
Maulidia, Rahmah, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mohammad Muslih, Moh. Mukhlas dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mohammad Syam’un Salim, Alif Cahya Setiyadi dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mohd Nor, Mohd Roslan, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Mohd Nor, Mohd Roslan, Malaya University, Kuala Lumpur
Mohd. Fauzi bin Hamat, Henri Shalahuddin dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mu’ammar, M. Arfan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Muhamad Fajar Pramono, Dr. Ir. Edhi Martono dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Muhammad, Supriyanto,, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Muhyiddin, Luthfi, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mukhlas, Moh, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Mukhlas, Moh., Fakultas Universitas Darussalam Gontor
Mukhlas, Muhammad, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Muna, Izzatul, Universitas Darussalam Gontor
Munir, Ahmad, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Muslih, M., Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Muslih, Mohammad, Universitas Darussalam Gontor
Muslih, Mohammad, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

N

Nanang, Alex, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Nashir, Abdul, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Nor, Mohd Roslan Mohd, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Nurseha, Qosim, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

P

Prihanto, Prihanto, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Primarni, Amie, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

Q

Qohar, Abdul, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

R

Rahim, Abdan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Rahma, Imam,, Universitas Darussalam Gontor
Rahman, Alfianoor, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Rochmah, Elfi Yuliani
Rokhaniyah, Hesti, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

S

Saifulloh, Ahmad, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Salam, Norlida Abdul, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Salis, Nurul, Universitas Darussalam Gontor
Samsirin, Samsirin, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Saputro, Ichsan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Saputro, Ichsan Wibowo, UIN Sunan Kalijaga
Setiadi, Alif Cahya, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Setiyadi, Alif Cahya, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Setiyadi, Alif Cahya, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Setiyadi, Alif Cahya, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Setyawan, Cahya, STAI Masjid Syuhada Yogyakarta
Setyawan, Cahya Edi, STAI Masjid Syuhada Yogyakarta
Shalahuddin, Henri, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Shalihah, Siti, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Styaningsih, Rini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Subakir, Fairuz, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Suhaimi, Abdul Qayyum M, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Susanto, A.B., Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Susanto:, A. B., Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Syahir, Muhammad Badrun, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Syaifullah, Muhammad, Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIM NU) Metro
Syamsuri, Joni,, University of Malaya Malaysia
Syarifah, Syarifah, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Syuhada, Amir, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

T

Tolchah, Moch, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Tyas Pradhita Astari, Fairuz Subakir dan, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

U

Ubaidillah, Ismail, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Ulum, M. Miftahul, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Umam, Khairul, Universitas Darussalam Gontor
Umar, Abdul Kohar, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Uswatun Hasanah, Lc., Neneng, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

W

Wafi, In’amul, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Wiratama, Andi, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

Y

Yazid, Abu, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

Z

Z., Syahrial, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Zaid, Abdul Hafidz, Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Zaid, Abdul Hafidz, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor
Zaid, Abdul Hafidz, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor,