قواعد الاستنباط وتطبيقها في المعاملات المعاصرة

Imam Awaluddin Muhsin

Abstract

Kajian Ushul Fiqh yang dimulai sejak abad kedua hijriah hingga saat ini terus menarik untuk dilakukan. Pembaharuan mesin pencetak hukum Islam ini tidak pernah berhenti dan rama untuk didiskusikan di kalangan pera ulama dan fuqaha dan akademisi hukum Islam atau konvensional. mengingat ilmu ini adalah satu-satunya yang menginformasikan bagaimana semestinya sumber-sumber hukum Islam itu dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum suatu perkara. Di tengah zaman yang maju dan modern, metode penetapan hukum Islam dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks, mengingat bentuk akad atau transaksi yang bermunculan lebih kreatif dan berdemensi dua akad bahkan tiga. Untuk itu para fuqaha dan ahli ushul dituntut mengkaji lebih dalam lagi mengenai qawaid istinbat ahkam dan mencoba mengaplikasikannya dalam berbagai bentuk transaksi keuangan masa kini. Agar komponen mesin ijtihad ini terus saja tajam dan efektif bekerja untuk kemaslahatan umat manusia lewat proses pengambilan hukum yang dilakukan para mujtahidin judud (baru).

Keywords

المعاملة المعاصرة، المرابحة، بيع التقسيط، قواعد الاستنباط

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 12 times
PDF - 6 times

References

ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد، د.ت، القوانين الفقهية، بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح، د.ت، أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، بيروت: دار الكتب العلمية

المزني، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحي، 1990، مختصر المزني، بيروت: دار المعرفة.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.