Maulana, Hartomi, and Muhammad Zuhri. 2020. “Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta”. Al Tijarah 6 (2):154-72. https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500.