Author Details

Indra, Fadhila Sukur

  • Vol 4, No 1 (2018) - Articles
    Akad Wakalah Bil Ujrah PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah Imam Syatibi
    Abstract  PDF